Модерен Мениджмънт

Lean Мислене - как да печелим повече с по-малко усилия

Lean Мислене - как да печелим повече с по-малко усилия

Преминаването от класическа производствена система с партиди и чакане на опашка към непрекъснат поток с ефективно извличане на стойност от клиента, ще увеличи трудовата производителност в цялата система ( за обикновените работници, управленските кадри и техниците, от суровините до доставения продукт), като същевременно ще намали производствените времена с 90 процента и също така ще редуцира стоковите запаси в системата с 90 процента. Грешките, които достигат до клиента и бракуваните изделия в рамките на процеса на производство обикновено биват намалени на половина, както и трудовите злополуки и наранявания. Срокът от началото на разработването на нови продукти до пускането им на пазара ще намалее на половина и могат да бъдат предлагани по-голямо разнообразие от продукти от едно продуктово семейство на много умерени цени. Още повече, че капиталовложенията, които се изискват ще бъдат много умерени, даже отрицателни, ако могат да бъдат освободени и продадени съоръжения и оборудване.

Стройното мислене и стройното предприятие са непосредственото решение, което може да доведе до резултати в нужния мащаб. Тази книга обяснява как да направим това.

Джеймс П. Уомък е президент и основател на "Института за lean-предприятия" - LEI (Lean Enterprise Institute),(www.lean.org). Това е организация с нестопанска цел за обучение и проучвания, която се намира в Бруклайн, Масачузец. LEI е отдаден на разпространението на стройното мислене чрез представяне на lean-знанията под формата на книги с практически упражнения и преподаване на тази материя на различни места.

 

Даниъл Т. Джоунс е председател и основател на "Академия за lean-предприятия" - LEA (Lean Enterprise Academy), (www.leanuk.org). Това е организация с нестопанска цел за обучение и проучвания, която се намира във Великобритания. Академията споделя мисията на „Института за lean-предприятия“ в САЩ за повишаване на информираността за стройното мислене и предоставяне на lean-знанията в разнообразни формати.