Модерен Мениджмънт

ГЕНЕРАТОР НА ПРОЗРЕНИЕ

ГЕНЕРАТОР НА ПРОЗРЕНИЕ

От 28.11.2013 до 01.12.2013 г. В Русенски Университет "Ангел Кънчев" за пръв път в България се състоя работен обучителен семинар посветен на Теория на Ограниченията (ТОС). На семинара присъстваха 30 човека – представители на бизнеса, образователната система, администрацията, психолози, преподаватели и ученици. Водещ на семинара бе Д-р Шоши Райтер от Израел, международен експерт в ТОС и приложението на системата в образованието и за личностно развитие.

Теория на ограниченията (ТОС) е цялостна управленска философия и практически методи за непрекъснато подобрение. От гледна точка на постигнати резултати ТОС е методът даващ възможност за осигуряване на стабилност и растеж в най-кратък срок. TOC e приложима към всеки вид организация, както и за личностно развитие.

Теория на ограниченията е разработена от Израелският физик др. Елиаху Голдрат преди повече от 30 години. Д-р Голдрат описва основите на Теория на Ограниченията в книгата „Целта“. ТОС е преди всичко здрав разум.

Ако искаме да подобрим себе си, организация или част от нея, както оперативно, така и в дългосрочен план трябва да знаем целта и намерим отговори на 3 фундаментални въпроса:

 1. Какво да променим?
  • Винаги съществуват много пречки за постигане на целите.
  •  Всички тези пречки са взаимосвързани и взаимозависими. В основата винаги е един проблем – главното ОГРАНИЧЕНИЕ. Всички останали са следствие. Фокусираме се върху основния проблем, вместо да разпиляваме време и ресурси.
 2. Каква да бъде промяната?
  • Решението на основното ограничение води до отпадане на почти всички останали проблеми.
  •  Намираме решение на основният конфликт и вземаме мерки да няма негативни ефекти от новото решение.
 3. Как да направим промяната реалност?
  • Съществува съпротива срещу промяната. Причините са различни: липса на информация, прекалено голямо натоварване, страх, зона на комфорт …
  • Трябва да бъдат разбрани ползите от промяната, трябва да осигурим минусите на промяната да са под контрол, да разберем, че плюсът на непромяната не е толкова голям, колкото изглежда, както и че има голям минус от непромяната.
  • Необходим ни е практически изпълним план, логически обединяващ стратегията и тактиката.

ТОС се прилага с голям успех освен в бизнеса в здравната и съдебна системи, местната и държавна администрация. Теория на ограниченията се прилага с голям успех повече от 18 години в образователните системи в 23 държави от целия свят. С прилагането на ТОС учениците поемат отговорност за образованието си, научават се да анализират, вместо да запаметяват да решават конфликти, намалява се агресията придобиват се умения за учене през целия живот, и се повишава качеството на мислене.
Инструментите на Теория на ограниченията се използват за анализ, намиране на основното ограничение, иновация, решаване на проблеми и конфликти, оценка на негативни ефекти, определяне на стратегия и съставяне на план за прилагане, мотивация на екипа, комуникация, непрекъснато подобрение.

Обратна връзка от участници:

 • Искам да кажа, че това което научих тук е в пъти по-ценно от това, което научих в университета.
 • Този семинар ми помогна да разбера какво точно трябва да направя за да стигна до целта си и как най-бързо да го направя
 • Накара ме да мисля и да гледам извън рамката
 • Благодаря за информацията, опита и вдъхновението което ми дадохте!
 • Благодаря. Имах нужда от това, но не осъзнавах. Сега знам от къде да започна.