Модерен Мениджмънт

Финансовото отражение на едно забавяне на проект

Финансовото отражение на едно забавяне на проект

"...Ние трябва да разберем финансовото отражение на едно забавяне.
Трябва да разберем, че закъснение от три месеца понякога ни излиза по-скъпо отколкото да дадем още десет процента на всичките си доставчици.
Изглежда че Браян не е съгласен и той не е единствен. Аз трябва да демонстрирам своето твърдение, защото в противен случай те ще си помислят, че преувеличавам, за да подсиля мисълта си.
- Браян, преди две седмици Вие ме поканихте да прекарам един ден с екипа, който е отговорен за проекта за разширяване на вашия завод. Бихте ли могли да разкажете накратко за този проект на класа?
- Разбира се.
И обръщайки се към класа, той казва:
- Това е проект за разширяването на завода на стойност шест милиона долара. За нас това е голяма работа, но изглежда, че ще закъснее с най-малко четири седмици. Затова, да, всички са много притеснени. Не бихте ли били притеснени и вие на наше място?
Аз продължавам да задавам въпроси:
- Мислите ли, че те знаят какво е наказанието, ако не завършат проекта навреме? Имам предвид каква ще е вредата за компанията? И преди той да получи шанс да се закопае сам, аз продължавам:
- Вие сте главен играч в този отбор. Знаете ли каква ще е вредата?
- Разбира се – казва той. И след това очаквайки, че ще го питам за отговора, той се коригира: - Ако имате предвид ефекта на доларите и центовете, не, не я знам.
- Каква информация ни е нужна, за да отговорим на този въпрос? – питам аз класа.
Известно време никой не отговаря. След това самият Браян казва колебливо:
- Очакваните продажби?
- Това отговор ли е или въпрос?
- По-скоро е въпрос – признава си той.
- Но Вие знаете отговора. Нека Ви насоча. Ние инвестираме в някой проект с цел да получим нещо, което ще ни донесе ползи.
- Разбира се.
- Поради това, значи трябва наказанието за неприключване навреме да е свързано със закъснението при получаването на очакваните ползи. Всички кимат в съгласие.
- Браян, нека се върнем към вашия конкретен случай.
Защо вашата компания инвестира, колко казахте, шест милиона долара, за да разшири завода? Какви ползи се очакват?
- Нужен ни е капацитетът.
Откликвайки на моя сигнал да продължи, Браян добавя:
- Ние имаме много добра продуктова линия, от която не можем да доставяме достатъчно на пазара. Сега вече разбирам. Вредата на компанията ще представлява закъснението от реализирането на допълнителни продажби.
- Ние искаме да изразим вредата количествено – напомням му аз. – Само преди минутка Вие не бяхте сигурен дали ни е нужно да знаем „очакваните продажби“. Нужно ли ни е да ги знаем?
- Без съмнение.
Аз се усмихвам.
- Казах Ви, че знаете отговора. Просто мислете ясно, това е всичко.
Всички се смеят.
- Сега, когато се съгласихме, че е нужно да знаем очакваните продажби, бихте ли могли да ни кажете колко са те? Колко повече ще може да продава вашата компания благодарение на допълнителния капацитет?
- Прогнозата е за два милиона на месец, но това е много консервативна прогноза. По общо съгласие, веднъж щом приключим с разширяването и започнем използването на допълнителния капацитет, ние ще я надминем.
- Чудесно – казвам аз. – Можем ли сега да си отговорим какво е наказанието за закъснението? Или ни трябват още данни?
- Какви са маржовете на тази продуктова линия? – пита Фред.
- Това е много добър продукт – обяснява Браян. – Нетните маржове са над тридесет и пет процента.
Сега, когато вече разполагаме с повече факти, отново повтарям своя въпрос:
- Какво е наказанието за компанията при едномесечно закъснение на завършване на проекта за разширение на завода? Браян?
Той не отговаря.
- Два милиона долара продажби на месец по тридесет и пет процента нетен марж … - аз му го наливам с фуния.
- Седемстотин хиляди долара на месец. Знам как да умножавам. Но не го схващам. Тези пари няма да бъдат загубени, просто ще бъдат отложени. А, да, трябва да знам лихвения процент.
- Забрави за лихвите! – Фред се опитва да помогне. – Да си чувал някога за паричен поток?
- Паричният поток е много важен – съгласявам се аз. – Но в този случай се губи и нетна печалба. Браян, защо твърдите, че това не са загубени, а само отложени пари? Защото предполагате, че и за вбъдеще ще има продажби, така ли? Каква друга информация ни трябва, за да изследваме Вашето предположение?
- Не знам.
Никой друг не знае. Аз се опитвам да помогна.
- Браян, колко дълго време смятате, че вашата компания ще бъде в състояние да има такива големи маржове по тази продуктова линия?
- Никой не знае. Може би две години, а може би три. Разбирам какво имате предвид. Не само, че парите закъсняват, но и голяма част от тези пари са загубени завинаги – той преглъща трудно. – Ние говорим за стотици хиляди долари на месец. Това са огромни суми.
Сега аз мога да се върна към първоначалния си въпрос.
- Смятате ли, че екипът на проекта има ясна представа за щетите, които ще претърпи компанията, ако проектът не бъде завършен навреме?
- Не, нямат никаква представа – отговаря убедено той.
- Да не съзнават какво е влиянието от едномесечно закъснение в долари, със сигурност оказва влияние на начина, по който вашият екип по проекта работи с вашите подизпълнители, нали?
Докато той мисли по този въпрос, аз се обръщам към класа:
- Изненадващо е, но за съжаление, така стоят нещата навсякъде. Повечето хора, които работят по някакъв проект, не осъзнават конкретно и ясно вредите, които носи закъснението на проекта с всеки един месец.
Преди да започнем да обсъждаме как би трябвало да преговаряме с нашите доставчици, аз искам всеки един от вас да осъзнае размерите на това явление. Затова бавно и спокойно помислете за проектите, по които работите. Сега, когато имате повече знания, се опитайте да прецените каква е реалната вреда, която е свързана със закъснението.

- Това в общи линии е положението– обобщавам аз за класа. – Повечето хора, които работят по проект, често пъти включително и ръководителите на проекти, не съзнават напълно размера на вредата, която се свързва с едно закъснение. Затова не е чудно, че когато ние преговаряме с доставчици и подизпълнители, ние не обръщаме достатъчно внимание на тяхното оперативно време."