Модерен Мениджмънт

Времето, което единица материал прекарва вътре в завода...

Времето, което единица материал прекарва вътре в завода...

...Част от това, което Джона ми каза снощи по телефона, беше свързано с времето, което единица материал прекарва вътре в завода. Ако вземете общото време от момента, в който материалът влиза в завода до минутата, в която излиза под формата на готов продукт, вие можете да разделите това време на четири отделни стадии.
Един от тях е настройката – времето, през което детайлът чака ресурсa (машина или човек) да се подготви, за да започне работата си върху нея.
Друг е времето на обработка – това е количеството време, което детайлът прекарва докато бива променен в нова, по-ценна форма.
Трети стадий е времето на опашката – това е времето, което детайлът прекарва чакайки на опашка за ресурс, докато ресурсът е зает да работи върху нещо друго, което се намира отпред на опашката.
Четвъртият стадий е времето на изчакване - времето, през което детайлът чака, но не ресурс, а друга част, за да могат да бъдат сглобени заедно.
И както снощи посочи Джона, настройката и обработката са само малка част от общото изминало време за всеки детайл. Обаче опашката и чакането често отнемат много време – всъщност, по-голямата част от времето, което детайлът прекарва вътре в завода.
За частите, които преминават през тесните места, опашката е преобладаващият елемент. Детайлът бива задържан пред тясното място дълго време. За частите, които минават само през широки места, преобладаващо е чакането, защото те чакат пред монтажа за детайли, които ще дойдат от тесните места. Което означава, че във всеки един от случаите, тесните места са тези, които диктуват продължителността на времето.
Което пък на свой ред означава, че тесните места диктуват и количеството на незавършеното производство, и оборота.
Ако намалим размера на партидите наполовина, ние ще намалим наполовина и времето, което е нужно за обработването на партидата. Това означава, че ние намаляваме опашката и чакането също наполовина. И като ги намалим и тях наполовина, намаляваме с около половина общото време, което детайлите прекарват в завода. Намаляваме времето, което детайлите прекарват в завода и …
- … нашето общо оперативно време се съкращава – обяснявам аз. – И щом като детайлите чакат по-малко време струпани на камари, скоростта на потока от детайли се увеличава.
- А и с по-бързото изготвяне на поръчките, клиентите си ги получават по-скоро – казва Лу.
- И не само това – казва Стейси, - но и с по-кратките оперативни времена, ние можем да реагираме по-бързо на търсенето.
- Това означава, че понеже ние можем да правим по-бързи доставки, при нас ще идват повече клиенти – казва Лу.
- Нашите продажби се увеличават! – казвам аз.
- А с тях и нашите премии! – казва Стейси.