Модерен Мениджмънт

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ИНТЕРВЮТО С ЕЛИ ГОЛДРАТ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ИНТЕРВЮТО С ЕЛИ ГОЛДРАТ

ДУ: В Dow Corning са били нужни около 5 години за разпространение на теорията на ограниченията от една секция към целия бизнес. В General Motors са били нужни десет години, за да се институционализира теорията в цяла Северна Америка. Винаги ли са нужни години за достигането на идеята до цялата компания?

ЕГ: Не е задължително. Зависи от това, кой подема инициативата. Ако инициативата е подета от мениджър на средно ниво, естествено е нужно много повече време в сравнение с много случаи, при които инициативата се подема от старши мениджър. Това, което е изумително е, че сложността на организацията почти не играе роля. В много от големите и сложни организации, на ТОС е нужно горе-долу същото време, за да се превърне в доминираща култура, колкото и в малките, относително прости организации.

ДУ: Можете ли да дадете пример?

ЕГ: За да докажа гледната си точка ще дам един екстремен пример. Пример на дейност, която е не само голяма и сложна, но и се доминира от голяма доза несигурност - ремонтно депо на морската пехота на САЩ. Това депо прави основен ремонт на вертолети. То е много голямо - няколко хиляди души. Много е сложно - вертолетите се разглобяват до най-малките части. Дори и боята се сваля с пясъчна струя. Всичко, което трябва да се ремонтира, се ремонтира. Всичко, което трябва да се сменя, се сменя. След това цялата машина се сглобява отново. Трябва да се гарантира, че частите, които са взети от един вертолет, се монтират обратно върху същия вертолет. Това, което прави нещата още по-сложни, е фактът, че трябва да се синхронизират два по същество различни режима на работа. Линиите за демонтаж/монтаж представляват среда, работеща по множество проекти. Ремонтните работилници, които захранват линиите, са производствена среда и двете среди трябва да работят в тандем. Истинското предизвикателство е фактът, че цялата работа се доминира от висока степен на несигурност - никой не знае обема на работата, докато вертолетът не се разглоби и инспектира. Има изненади навсякъде. Истински кошмар. Но все пак на командващия му е била необходима по-малко от година, за да приложи теорията на ограниченията - едно приложение, което е било толкова солидно, че процесът на постоянно усъвършенстване продължава и при неговите наследници.