Модерен Мениджмънт

КАК РАЗБИРАМЕ, ЧЕ ПРАВИМ ПАРИ?

КАК РАЗБИРАМЕ, ЧЕ ПРАВИМ ПАРИ?

"...- Нека ти го кажа така - му казвам аз. – Представи си, че ти предстои да пренаписваш учебниците. Представи си, че ги няма всичките тези термини и че ти трябва да ги измисляш в хода на работата. Какъв би бил минималният брой показатели, които ще ти трябват, за да разбереш дали ние правим пари?
- Добре, ще трябва да имаш някакъв вид абсолютен показател казва той. Нещо, което да ти говори в долари, йени или каквато и да е валута и просто да отчита колко пари си направил.
- Нещо като нетна печалба, така ли? – питам аз.
- Да, нетна печалба -казва той. – Но ще имаш нужда от повече неща, защото един абсолютен показател няма да ти каже много.
- Да бе, да - казвам аз. – Ако знам колко пари съм направил, защо ми е да знам каквото и да било друго?
За част от секундата очите на Лу блясват така, сякаш че ми дават сигнал, че съм абсолютен тъпак.
- Добре, казва той. Представи си, че изчисляваш и сметката излезе десет милиона долара нетна печалба … по абсолютен показател. Първосигнално това звучи като страшно много пари, сякаш си уцелил джакпот. Но с каква сума си започнал?
Той прави пауза за по-драматичен ефект.
- Разбираш ли? Колко ти е струвало да направиш десет милиона долара? Само един милион долара ли? Тогава ти си направил десет пъти повече пари, отколкото си инвестирал. Десет към едно, това е адски добре. Но нека да кажем, че си инвестирал един милиард долара. И си направил само някакви мизерни десет милиона долара? Това е много лошо.
- Значи ще ти трябва и някакъв сравнителен показател продължава Лу. – Ще имаш нужда от нещо като възвращаемост на инвестицията – ROI, сравнение между парите, които си направил и парите, които си инвестирал.
- Добре, но с тези два показателя, ние би трябвало да можем да кажем как се справя компанията в най-общи линии, нали така? – питам аз.

...- Знаеш ли – ми казва Лу, - възможно е една компания да покаже нетна печалба и добър ROI и въпреки това да фалира.
- Имаш предвид да закъса с парите ли? – питам аз.
- Точно така – казва той. – Лошият паричен поток е това, което погубва повечето бизнеси, които потъват.
- Значи човек трябва да брои паричния поток за трети показател?
Той кимва утвърдително.

...- Какъв е проблемът? – пита Джона.
- Ами, за да знам дали моят завод помага на компанията да прави пари ми трябва някакъв показател – казвам аз. – Нали така?
- Това е точно така – казва той.
- И аз знам, че висшето ръководство в седалището на фирмата разполагат с показатели като нетна печалба, възвращаемост на инвестициите и паричен поток, които те прилагат към цялата организация, за да проверяват напредъка към целта.
- Да, продължавай – окуражава ме Джона.
- Но там където работя аз, долу на ниво завод, тези показатели нямат много голямо значение. А пък показателите, които в момента използвам в завода… всъщност, не съм абсолютно сигурен, но не мисля, че те дават вярната картина какво се случва – казвам аз.
- Да, знам точно какво имаш предвид – казва Джона.
- Тогава как мога да знам дали това, което се случва в моя завод е наистина производително или че не е производително? – питам го аз.
- Алекс, ти си нацелил нещо много важно – казва той. – Аз имам само няколко минути време за разговор, но вероятно ще мога да ти предложа няколко неща, които може би ще ти помогнат. Виждаш ли, съществува повече от един начин да се изрази целта. Разбираш ли? Целта си остава същата, но ние можем да я изложим по различни начини – начини, които означават същото като тези две думички: „правя пари“.
- Добре – отговарям аз. – Значи аз мога да кажа, че целта е да се увеличи нетната печалба, докато същевременно се увеличават ROI и паричния поток и това е еквивалентно на твърдението, че целта е да се правят пари.
- Точно така – казва той. – Изразяваме едното чрез еквивалента на другото. Но както ти си открил, тези традиционни показатели, които ти използваш, за да изразиш целта, не пасват много добре към ежедневните дейности в производствената организация. Всъщност заради това аз разработих различен набор от показатели.
- Какъв вид показатели са това? – питам аз.
- Това са показатели, които изразяват съвършено добре целта правене на пари, но които същевременно ти позволяват да разработиш оперативни правила за управляването на твоя завод – казва той. – Показателите са три: оборот, материални запаси и оперативни разходи.
- Всичките ми звучат познато – казвам аз.
- Да, но техните дефиниции са непознати – казва Джона. – Всъщност ти вероятно ще искаш да си ги запишеш.
- Оборот – казва той, - е стойността, при която системата генерира пари чрез продажби.
- Но не е ли същото като производство? Не би ли било по-правилно да се каже …
- Не, не е. – казва той. – Чрез продажби, а не чрез производство. Ако ти произвеждаш нещо, но не го продаваш, това не е оборот. Схващаш ли?
- Следващият показател са материалните запаси – казва той. – В материалните запаси са всички пари, които система е инвестирала за закупуването на неща, които възнамерява да продаде.
- А последният показател? – питам аз.
- Оперативни разходи – казва той. – Оперативните разходи са всички пари, които системата използва, за да превърне материалните запаси в оборот.
- Добре – казвам аз докато си записвам. – Но какво ще кажеш за труда, който е инвестиран в материалните запаси? Или според теб трудът е оперативен разход?
- Прецени според дефинициите – казва той.
- Но стойността, добавена към продукта от производствения труд би трябвало да бъде част от материалните запаси, нали?
- Може да бъде, но не е задължително – казва той.
- Ох, добре – казвам аз. – Но как аз да отнеса тези показатели към моя завод?
- Всичко, което управляваш в твоя завод се покрива от тези показатели – казва той.
- И така, как да изразя целта? – питам аз, защото се притеснявам, че разговорът отмира.
- Алекс, аз наистина трябва да вървя и знам, че си достатъчно умен, за да го измислиш сам. Всичко, което трябва да направиш за това, е да мислиш за него. – казва той. – Само помни, че ние винаги говорим за организацията като едно цяло – не за отдел „Производство“ или за завода или за някой отдел в завода. Локалните оптимуми нас не ни засягат.
- Локални оптимуми? – повтарям аз."